Anasayfa » Yazar Arşivi: indagando

Yazar Arşivi: indagando

EU in Turkey - Approching the EU to citizens through journalists | AB Türkiye'de- Vatandaşlara Gazetecilerle Ulaşan AB | UE en Turquía – Acercar la UE a los ciudadanos a través de los periodistas

Bize fikrini söyle… Mehlika Celik

rodaje-en-turquia

Avrupalı gazetecilerin Türkiye’deki hayatı bildiklerini düşünüyor musunuz? Çok net bir cevap ile soruyu genellemem cok dogru olmayabilir, fakat Türkiye’deki  hayati bilmek meşakkatli bir iş,  şunu biliyoruz ki  İstanbul, olağanüstü güzel bir şehir ve Türkiye’nin prototipi.  Durum böyle olunca  birçok Avrupalı gazeteci, Türkiye’yi İstanbuldan takip etmeyi tercih etmekte, bu durumun avantajları ve dezavantajları var ayrıca değerlendirilebilir; fakat gerçek şu ki  bir ...

Devamını Oku »

Trabzon – Eğitim Toplantıları

trabzon

Türkiye’deki son eğitim toplantımızı Trabzon Ticaret Odası’nda gerçekleştirdik. 30’dan fazla katılımcı Karadeniz Bölgesi’nde ki pek çok belediyeyi temsilen hazır bulunurken,  Trabzon Üniversitesi’nin  değişik fakültelerinden de katılım oldu. Eğitim toplantısı sırasında  katılımcılarla  Türk halkına sunulan temel AB fonlarıyla ilgili olarak  konuştuk, özellikle kırsal bölgelerin kalkınması, eğitim ve R +D politikalarına yoğunlaştık.

Devamını Oku »

Çevrenin korunması, Avrupa politakalarında bir öncelik

program-posidonia

Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele Avrupa Birliği politikalarının dayandığı temellerden biridir. Gerçeklikte, 2020 yılına kadar, AB bütçesinin %20’si tarım, araştırma ve ulaşımla ilgili programların geliştirilmesine ayrılmıştır, bu programlar iklim değişikliğinin geri döndürülmesine yardımcı olacaktır. Projemiz  AB-Bilgi’nin “İklim değişikliği ve tüm dünyadaki etkileri” ve “ Posidonia oceanica bir su altı ormanı  ” başlıklı televizyon programlarında, Infrarisk ve Posidonia programlarını ayrıntılı ...

Devamını Oku »

Televizyon Programları – AvrupaBirliği Akdeniz göçmen kriziyle başa çıkabilmek için ne tür çalışmalar yürütmektedir?

programtv_refugees

Suriye’de ki savaş gibi çatışmalar nedeniyle, yalnızca 2015 yılında, bir milyon göçmen Avrupa’ya ulaşmıştır.Bu insane akınının yarattığı göç krizi, üye devletleri göçmenlerin kabulü amacıyla bir dizited bir almaya mecbur kalmıştır. AB-Bilgi projesinin“AB mülteci krizini aşmak için neler yapıyor”başlıklı bu televizyon programında, üye devletlerin iltica ve yeniden yerleşim konularındaki kararalma süreçlerini göreceğiz. Bugün Hollanda’da yaşayan Suriyeli iki kadının tanıklıklarını  dinleyeceğiz. Avrupa ...

Devamını Oku »

Erzurum – Eğitim Toplantıları

erzurum1

Erzurum’daki derslerimizsırasında başrolde hiç kuşkusuz, Üniversite vardι. Bu yalnızca eğitimimizin Erzurum İletişim Fakültesi ile işbirliği içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle değil, her şeyden önce, toplumsal ortakların ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiş olması nedeniyledir. Bu kez bölgenin, AB dışında ama çok yakın işbirliği bağlarının bulunduğu Ermenistan ve Gürcistan gibi ülkelerle sınır bölgesi olması itibariyle, derslerin büyük bölümünü sınırlararası işbirliği programları oluşturmuştur.

Devamını Oku »

Bize fikrini söyle… Tony Conelly

tony_conelly

Tony Connelly (Antrim, İrlanda, 1964) gazeteci ve yazar. Avrupa’da RTÉ Haber ve Gündem yazarı olarak  çalışmaktadır.  Kendisine Türkiye ve gazeteciliğin bugünü hakkında sorular yönelttik. Avrupa basın yayın organları ve toplumununTürkiye gerçekliğini, kültür ve alışkanlıklarını tanıdığına inanıyor musunuz? Sanıyorum ki pek çok İrlandalı  tatil için Türkiye’ye gidiyor, tatil için popüler bir yer ve öyle sanıyorum ki İrlandalı girişimciler inşaat sektörü açısından ...

Devamını Oku »

Bize fikrini söyle… Bekir Sahin

bekirsahir

Bekir Sahin, PhD Surmene Faculty of Marine Sciences. Avrupalı gazetecilerin Türkiye’deki hayatı bildiklerini düşünüyor musunuz? Yaşadığımız kürenin global bir köy haline geldiği 21. yüzyılda, dünyanın bir ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberdar olabiliyorsunuz. Türkiye’de her bölgede her ilde hatta ilçelerde her sesten binlerce yerli yabancı basın yayın kuruluşu bulunmaktadır. Birçok yerli yabancı TV kanalları, gazete, radio yayın yapmaktadır. Bu yayınlar internet ...

Devamını Oku »

Diyarbakır- Eğitim Toplantıları

diyarbakir-session

Kentte yaşanan gerginlik nedeniyle yaşanan bazı zorluklara rağmen eğitimimizi tamamlayabildik. Ne yazık ki, aynı gün yaşanan ve basın yayın organlarının dikkatini çeken bir terör saldırısı nedeniyle bazı gazetecilerin katılımı mümkün olmadı. Her şeye rağmen, iş adamları, serbest meslek  sahipleri, bazı gazeteciler ve yerel kalkınma temsilcileri  projemizin organize ettiği ve son olarak AB’ne yönelik bir proje önerisinin nasıl hazırlanacağı konusunda pratik ...

Devamını Oku »

Dayanışma, Avrupa değerlerinin tam kalbinde yer alır

programtv-solidarity

Avrupa Komisyonu, AB üyesi 28 ülke ile birlikte dünyadaki insani yardımın yarısını sağlamaktadır. Doğal veya insani krizlerde en büyük bağışlayıcı konumundadır. AB Bilgi projesinin bu televizyon programında,İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü’nün (ECHO) gerçekleştirdiği görevlere tanık olacak, hümanizm, tarafsızlık, yansızlık ve bağımsızlık ilkelerini öğreneceğiz. Kongo Halk Cumhuriyeti’ndeçocuk eğitimininkalitesinin teşviki ve çocuklara beceri kazandırılarak barışçıl bir gelecek kurabilmeye katkıda bulunmaları ...

Devamını Oku »

Üniversite dışında da Erasmus+

erasmus5

Erasmus+ programı Avrupa Birliği Üniversitelerinde bursların teşvikiyle tanınmaktadır fakat bunun dışında da pek çok olanak sunmaktadır. Örgütler arasında eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla işbirlikleri ve bilgi alışverişini teşvik etmektedir. Buna bir örnek de çocuk ve genç  hükümlülerin eğitimi ile ilgili ESMY projesidir. Erasmus+ üç  eylem  hattı üzerinden geliştirilmiştir:  eğitim hareketliliği, eğitim ve işbirliği politikalarının desteklenmesi. Üç on yıldan fazla zamandır, Avrupa ...

Devamını Oku »
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs