Anasayfa » Haber » AVRUPA BİRLİĞİ CORK KENTİNDE KIRSAL BÖLGELERİN KALKINMASI TAAHÜDÜNÜ TEKRAR ELE ALMAKTADIR
Featured Video Play Icon

AVRUPA BİRLİĞİ CORK KENTİNDE KIRSAL BÖLGELERİN KALKINMASI TAAHÜDÜNÜ TEKRAR ELE ALMAKTADIR

Tarımın kalkınması için Avrupa Konferansı 20 sene önce Cork kentinde gerçekleştirilmişti. Bu toplantı Cork bildirgesiyle sona ermiş, tarımsal kalkınma içerikli bir belge olan bu bildirgenin imzalanmasıyla bu alandaki siyasi önceliklerin belirlenerek Avrupa Ajandasında yeralması sağlanmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu bu tarihsel önemdeki olayı Cork’da 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek yeni Konferans ile yinelemek istiyor.

Konferansa  kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan  yaklaşık 250 temsilcinin katılımı beklenmektedir.

İki gün boyunca  istihadam, beslenme zinciri, su ve çevre konularında, toplumsal entegrasyon ve yenilikçilik atölye çalışmaları  gerçekleştirilecek ve genel kurulda bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar masaya yatırılacaktır.

1996 Cork  bildirgesinde AB topraklarının % 80 oranında kırsal arazi olmasına rağmen nüfusun sadece üçte birinin bu bölgelerde yaşadığı,  tarımın artık ekonomik  hayatın önemli bir parçası olmadığı yeralmıştı.  Bu durumun değişebilmesi için Cork bildirgesi on nokta ortaya koyarak kırsal kalkınma politikaları yeniden inşasını gündeme getirmiştir:

  • Kırsal kalkınmanın AB politikalarında yeralması
  • Daha fazla ihtiyaç sahibi bölgeler için bütüncül programlar uygulanmasıyla bu bölgelerin yakınlaşmasının önünü açacak bütüncül  politikalar ortaya konması
  • Ekonominin farklılaşmasının desteklenmesi
  • Sürdürülebilirliğin öne çıkarılması
  • AB politikalarında  ortak bir çerçeve oluşturulması ama bu yapılırken bu politikaların yerel toplumlara uyarlanması
  • Kanunların sadeleştirilmesi
  • Daha tutarlı ve şeffaf programlar uygulanması
  • Yerel ekonomik kaynakların kullanılması, finans alanında kamu ve özel sektör işbirliklerinin geliştirilmesi
  • Projelerin idaresinde yerel otoritelere teknik destek sağlanması
  • Takip ve değerlendirme gerçekleştirilerek şeffaflık ve tarafların katılımının sağlanması

Konferansın yeni bir CORK bildirgesi yayımlanmasıyla sonuçlanmasıyla AB’nin Kırsal Kalkınma alanındaki taahüdünün yenilenmesi  gerçekleşmiş olacaktır.

Program. 

Hakkında indagando

EU in Turkey - Approching the EU to citizens through journalists | AB Türkiye'de- Vatandaşlara Gazetecilerle Ulaşan AB | UE en Turquía – Acercar la UE a los ciudadanos a través de los periodistas
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs