Anasayfa » Görüşmeler » Bize fikrini söyle… Pilar Balet
Pilar Balet

Bize fikrini söyle… Pilar Balet

Balet Pilar bir iletişim danışmanıdır ve olumlu toplumsal karşılık bulan projeler üzerinde uzmanlaşmıştır, üçüncül ekonomik faaliyetler sektöründe iletişimin desteklenmesi, yurttaşların katılımı, şeffaflık ve toplumsal etkilere yönelik program ve projeler geliştirmektedir. Stone Soup Consulting şirketinde marketing ve iletişim bölümünün koordinasyonunu yapmaktadır.

Navara Üniversitesi İletişim bölümünden mezun olduktan sonra lisans üstü eğitimini Avrupa Birliği Hukuku ve Ekonomisi üzerine Sorbon Üniversitesinde yaptı.  Uluslararası ilişkilerde uzmanlaşmak üzere doktora çalışması aşamasındadır, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini ayrıntılı incelemektedir .

Sizce Türk gazeteciler AB gerçekliğini tanıyorlar mı, ya da bu sorunun tersi için ne dersiniz ?

Sanıyorum ki hayır, fakat bu aynı şekilde AB bölgesindeki gazetecilerin de aynı şekilde Türkiye’yi tanımaması gibi. AB iletişime önemli bir yatırımda bulunmuştur fakat sonuçların tatminkar olmadığını söyleyebiliriz. İnanıyorum ki üye devletler kendi açılarından yeterince yatırım yapmamaktadır, eğer AB ülkelerinde daha fazla varolursa, kendi egemenliklerini kaybedeceklerinden korkuyorlar.

AB içerisinde pek çok çıkar birarada bulunmaktadır, ayrıca, her ülke birbirinden farklı olduğu gibi işleyişleri de karmaşıktır. İletişim planlarını herkes farklı bir şekilde yapmak isterse bunu düzenlemek zordur. AB siyasetinin temel hatlarını oluşturan tarım, ortak para ve ticaret dışında diğer sektörleri her bir ülke bağımsız yürütmektedir. Buna rağmen iletişim konusunda ilgi çekici projeler geliştirilmiştir ve örneğin başkanlığın her altı ayda bir değişmesi Avrupa’yı yurttaşlarına daha da yakınlaştırmaktadır.

Türk halkı eğer Avrupa’nın sunduğu ekonomik destek imkanlarından haberdar olsa, ona daha fazla ilgi duyar mıydı sizce ?

 Türk toplumunda, bildiklerim sınırlı olmakla beraber, Türk nüfusu iki belirgin kesime ayrılmıştır: İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde  yaşayan daha , eğitimli ve Batı dünyasına dost ve açık bir kesim ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde çok büyük bir coğrafi alanda dağınık yaşayan ve Ortadoğu ile bazı kültürel bağları bulunan, Batı ile aynı değerleri paylaşmayan bir başka kesim.

İletişim açısından nasıl bir yönelim seçeceğimizi ve içeriğin hangi insanlara ulaşacağını iyi bilmemiz gerekir. Biz muhtemelen, kendi açımızdan, örneğin kırsal alandaki insanlara fonlardan, AB idari yapısı, eşit haklardan bahsederdik, şehirdekilere de kültürel bağlar ve din konularında konuşurduk… Son olarak AB hakkında her bir ülkenin kültürel değerlerini bilmeyen bir insana konuşurken, siyasi örgütlenmemiz çok farklı olduğu için zor olacaktır. Fakat, bu aynı şekilde bizim de Türkiye kurumlarının yapılanmasını bilmediğimiz gibi, resmi dinle olan ilişki nedir…

Türk gazetecilere  AB ile ilgili ne tür haber malzemesi sunulmalıdır ki onlarda bunu ulaştırsınlar ?

AB-bilgi gibi projeler bizi hem profesyonel hem de şahsi olarak ilgilendiren haber akışı sağlamaktadır. Son tahlilde, bu uzun bir yarıştır, onları dinlemeliyiz, gereksinimleri nelerdir,hangi konularla ilgilenmekteler, Avrupa hakkında ne bilmek istiyorlar. Temelden başlayabilir ve AB’nin nasıl oluştuğundan başlayabiliriz mesela.

Aynı zamanda, ortak yanlarımıza da bakmalıyız, tartışmayı başlatmalı ve herkese açık bir şekilde dile getirmeliyiz ki AB’den gelen bilgiler sadece bir propaganda değildir. İspanyol halkına örneğin, ortak bağlarımızdan bahsedebiliriz, Akdeniz… veya Almanlar bir kaç kuşaktır  Almanya’da yaşayan Türk toplumuyla ilgili konuşabilir.

Avrupa henüz Avrupalılar için bile çok karmaşık, topluluğumuza katılmayanlar için anlaşılmaz olması doğaldır. Örneğin, neden ortak mülteci politikasına sahip olmadığımızı anlayamayabilir, her ülkenin kendi gereksinim ve çıkarlarına sahip olduğunu ve bunun ortak kararların alınmasını güçleştirdiğini algılayabilir. Avrupa yanlısıyım, AB olmasaydı şu anda burada bulunmazdık, fakat AB’yi incelesek bile anlaşılması zor.

Fotoğrafçılık: Nacho Bueno.

Hakkında indagando

EU in Turkey - Approching the EU to citizens through journalists | AB Türkiye'de- Vatandaşlara Gazetecilerle Ulaşan AB | UE en Turquía – Acercar la UE a los ciudadanos a través de los periodistas
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs