Anasayfa » Görüşmeler » Bize fikrini söyle… Rocío Gómez
RocioGomez_journalist

Bize fikrini söyle… Rocío Gómez

Rocío Gómez kırsal bölgelerin kalkınması ve  Avrupa programları konularında uzmanlaşmış İspanyol bir gazetecidir.

Avrupalı gazetecilerin Türkiye’deki gerçek durumu ve yine aynı şekilde Türkiyeli gazetecilerin Avrupa’daki durum hakkında gerçek anlamda bilgi sahibi  olduklarına inanıyor musunuz ?

Hayır, bu konuda bir bilgim yok. İnanıyorum ki genel anlamda, her iki tarafta da mesleki olarak bir bilgisizlik sözkonusu. Gündelik olarak aşina olduğumuz bilgi akışı içerisinde Türkiye ilgi alanımızın uzağında kalmaktadır. AB-Bilgi projesiyle gerçekleştirmiş olduğunuz projenin önemi burada ön plana çıkmaktadır, sivil toplum ve gazetecilerin bakış açıları bakımından ele alınacak olursa, projenin her iki gerçeklik arasında bir köprü vazifesi görmeyi başarabildiğini söyleyebiliriz. Ben AB’nin birleşik ve tek bir vücut olarak gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunmamızın zorunlu olduğu kanaatindeyim. Bunun için sözkonusu yapının ağları örülmeli, farklı halklar arasιnda yakınlaşma gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa kıtasını ilgilendiren konularda daha fazla ve daha kaliteli bilgi akışının sağlanması gerekmektedir.

Türk nüfusun sunulu destek ve finans kaynaklarından haberdar olmasıyla beraber, Avrupa’ya yönelik olarak daha fazla ilgi göstermesi  sağlanabilir mi?

Buna hiç kuşku yok. Bütün çabalara rağmen AB’nin iletişim konusunda başarısız olduğunu görmekteyiz. Avrupa kurumsal organları politika, kaynak, program ve projelerinin tanıtımı hususunda daha yoğun çalışmak zorundadır. Tek başına bir kampanya veya tek bir faaliyet bunun için yeterli değildir. İletişim zaman geçtikçe rutin bir çalışma olmalıdır. Bu şekilde Avrupa sadece Türkiye’de değil fakat örneğin benim çalışmalarımı yürüttüğüm ve genel anlamda endişe verici bilgi eksikliklerinin bulunduğu  İspanya kırsalında da daha fazla etkin olurdu. Bilgisizlik ne yazık ki bizi pek çok fırsatı değerlendirmekten alıkoymaktadır.

Gündelik çalışmalarınızda diğer Avrupalı gazetecilerle iletişimde bulunmanız size fayda sağlayabilir mi? 

Evet, elbette, Avrupa kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren ve Leader programının idaresinden sorumlu olan Yerel Eylem Grubu (LAG) gibi bir kurumda görev almam itibariyle bunu söyleyebilirim. Leader programı tam tamına iki on yılllık dönem içerisinde uygulanmaktadır ve bu zaman diliminde, Bölgesel Kalkınma Grupları, bu çerçevedeki projeler vasıtasıyla bilgi ve deneyim alışverişi, farklı gerçekliklerin algılanabilmesi ve uygun çözümler üretilerek bunların farklı coğrafi bölgelerde uygulanabilmesi amacıyla bölgeler arası işbirlikleri gerçekleştirebilmektedir. Bir önceki topluluk çerçeve anlaşmasıyla işbirliklerine açılan dar yolun yeni belirlenen çerçevede genişlemesi gerekmektedir. Farklı Avrupa kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren basın çalışanları arasında gerçekleştirilecek fikir alışverişleri, değişik bölgelerde faaliyette bulunan Yerel Eylem Grupları arasında birbirlerinin gerçekliklerini tanıma anlamına gelecektir. Bu da mutlaka çok faydalı ve değerli bir çalışmadır.

Uluslararası haberler yaparken Avrupa hakkında görsel ve işitsel malzemeye sahip olmanız işinizi kolaylaştırır mıydı?

İşimden daha da önemli olan, bu tür  destekleyici görsel ve işitsel  malzemenin bölgemiz nüfusuna ulaştırılarak, bu şekilde farklı bölgelerdeki deneyim ve gerçekliklerin aktarılması ve Avrupa kurumsal organlarının yürütmekte oldukları politikalardan doğan fırsatların bölge sakinlerinin bilgisine sunulması gerekliliğidir.

Hakkında indagando

EU in Turkey - Approching the EU to citizens through journalists | AB Türkiye'de- Vatandaşlara Gazetecilerle Ulaşan AB | UE en Turquía – Acercar la UE a los ciudadanos a través de los periodistas
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs