Anasayfa » Haber

Haber

Trabzon – Eğitim Toplantıları

trabzon

Türkiye’deki son eğitim toplantımızı Trabzon Ticaret Odası’nda gerçekleştirdik. 30’dan fazla katılımcı Karadeniz Bölgesi’nde ki pek çok belediyeyi temsilen hazır bulunurken,  Trabzon Üniversitesi’nin  değişik fakültelerinden de katılım oldu. Eğitim toplantısı sırasında  katılımcılarla  Türk halkına sunulan temel AB fonlarıyla ilgili olarak  konuştuk, özellikle kırsal bölgelerin kalkınması, eğitim ve R +D politikalarına yoğunlaştık.

Devamını Oku »

Erzurum – Eğitim Toplantıları

erzurum1

Erzurum’daki derslerimizsırasında başrolde hiç kuşkusuz, Üniversite vardι. Bu yalnızca eğitimimizin Erzurum İletişim Fakültesi ile işbirliği içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle değil, her şeyden önce, toplumsal ortakların ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiş olması nedeniyledir. Bu kez bölgenin, AB dışında ama çok yakın işbirliği bağlarının bulunduğu Ermenistan ve Gürcistan gibi ülkelerle sınır bölgesi olması itibariyle, derslerin büyük bölümünü sınırlararası işbirliği programları oluşturmuştur.

Devamını Oku »

Diyarbakır- Eğitim Toplantıları

diyarbakir-session

Kentte yaşanan gerginlik nedeniyle yaşanan bazı zorluklara rağmen eğitimimizi tamamlayabildik. Ne yazık ki, aynı gün yaşanan ve basın yayın organlarının dikkatini çeken bir terör saldırısı nedeniyle bazı gazetecilerin katılımı mümkün olmadı. Her şeye rağmen, iş adamları, serbest meslek  sahipleri, bazı gazeteciler ve yerel kalkınma temsilcileri  projemizin organize ettiği ve son olarak AB’ne yönelik bir proje önerisinin nasıl hazırlanacağı konusunda pratik ...

Devamını Oku »

Üniversite dışında da Erasmus+

erasmus5

Erasmus+ programı Avrupa Birliği Üniversitelerinde bursların teşvikiyle tanınmaktadır fakat bunun dışında da pek çok olanak sunmaktadır. Örgütler arasında eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla işbirlikleri ve bilgi alışverişini teşvik etmektedir. Buna bir örnek de çocuk ve genç  hükümlülerin eğitimi ile ilgili ESMY projesidir. Erasmus+ üç  eylem  hattı üzerinden geliştirilmiştir:  eğitim hareketliliği, eğitim ve işbirliği politikalarının desteklenmesi. Üç on yıldan fazla zamandır, Avrupa ...

Devamını Oku »

Eğitim toplantıları Türkiye, İzmir

Izmir1

AB-Bilgi projesi eylemleri çerçevesinde AB fonlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen eğitim toplantısının buluşma noktası İzmir Belediye binasıydı. Yirminin üzerindeki gazeteci, belediye çalışanı ve diğer kurumlardan yerel işletme temsilcilerinin katıldığı bu ilgi çekici oturumlarda, özellikle AB’nin Türkiye sivil toplum kuruluşlarına sunduğu fırsatlar üzerinde duruldu. Toplantı sırasında ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’deki durum gözönüne alınarak, AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl etkilenebileceğine de değinildi.

Devamını Oku »

Avrupa Projesi WE@ΕΕ bölgeler ağı su yönetimi sektöründe yenilikçi eylemlerin teşviki için çalışmaya devam edecektir

Featured Video Play Icon

WE@EU Avrupa projesini oluşturan bölgeler ağı, üç yıldır  sonuç alıcı su yönetimi ve su sektöründeki yenilikçilik konularında çalışmaktadır. 2 milyon avronun üzerindeki bütçesiyle, katılımcı dokuz ülkeden beşi su yenilikçilik ortaklık modellerinin saptanması ve denenmesi üzerine çalışmaktadır. Bunun başarılabilmesi için farklı yönetim modellerini katılımcı ülkelerin kuruluşlarının da dahil olmasıyla yenilikçiliğin teşviki, klasterslerin yönetmeliğinin tanınması ve kamu kuruluşları tarafından uygulanmasıyla bir arada ...

Devamını Oku »

Doğal afetlere karşı nüfusun dayanıklılığının geliştirilmesi amaçlı bir işbirliği ortaklığı, ENHANCE

Featured Video Play Icon

Doğal afetlerin zararlarının azaltılması pek çok Avrupalı araştırma projesinin ilgi odağındadır. Sel, yanardağ patlaması ve yangın gibi fenomenler iklim değişikliği nedeniyle daha sık yaşanmaktadır ve her ne kadar bunlara karşı önceden önlem almak mümkün değilse de zararlarının azaltılması mümkündür. Bu nedenle ENHANCE projesine katılan tüm ortaklar tarafından, toplumun doğal afetlere karşı dayanıklılığını desteklemeyi öngören bir Avrupa projesi uygulanmaktadır.

Devamını Oku »

“Romanların Entegrasyonu 2020” insiyatifi

Roma Integration_ PHOTO- RCC_Gordana

Avrupa Komisyonu (EC),  Bölgesel İşbirliği Konseyi ( RCC) ve Açık Toplum Vakıfları (OSF) işbirliğiyle gerçekleşen, “Romanların Entegrasyonu 2020” insiyatifi bu ay başladı. Bu insiyatifin amacı Avrupa Birliği genişleme alanında bulunan ülkelerde Romanların lehine tedbirler alınmasını garanti altına almaktır.

Devamını Oku »

Infarisk altyapıları inceleyerek daha güvenli bir Avrupa arayışında

Featured Video Play Icon

Avrupa kıtası çok çeşitli doğal  afet ve tehlikelere karşı korunaklı bir coğrafi bölgedir. Buna rağmen, basit bir sel felaketi zincirleme zararlara yol açarak altyapı ve nüfusu etkileyebilmektedir. Infarisk projesi 2013 yılında, bu tehlikelerin öngörülebilmesi amacıyla başlatılmıştır. Infarisk projesinin temel hedefi doğal afetlerden korunma amacına yönelik olarak, afetler sırasında ortaya çıkan olağanüstü durumların simülasyonu yoluyla bir çerçeve oluşturulması, kritik öneme sahip ...

Devamını Oku »
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs