Anasayfa » Basın bülteni » Çevrenin korunması, Avrupa politakalarında bir öncelik
program-posidonia

Çevrenin korunması, Avrupa politakalarında bir öncelik

Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele Avrupa Birliği politikalarının dayandığı temellerden biridir. Gerçeklikte, 2020 yılına kadar, AB bütçesinin %20’si tarım, araştırma ve ulaşımla ilgili programların geliştirilmesine ayrılmıştır, bu programlar iklim değişikliğinin geri döndürülmesine yardımcı olacaktır. Projemiz  AB-Bilgi’nin “İklim değişikliği ve tüm dünyadaki etkileri” ve “ Posidonia oceanica bir su altı ormanı  ” başlıklı televizyon programlarında, Infrarisk ve Posidonia programlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.  

Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele Avrupa Birliği politikalarının dayandığı temellerden biridir. Gerçeklikte, 2020 yılına kadar, AB bütçesinin %20’si tarım, araştırma ve ulaşımla ilgili programların geliştirilmesine ayrılmıştır, bu programlar iklim değişikliğinin geri döndürülmesine yardımcı olacaktır. Projemiz  AB-Bilgi’nin “İklim değişikliği ve tüm dünyadaki etkileri” ve “ Posidonia oceanica bir su altı ormanı  ” başlıklı televizyon programlarında, Infrarisk ve Posidonia programlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

“İklim değişikliği ve tüm dünyadaki etkileri” konulu programda Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği konusundaki belirlediği genel çizgiler ve 2015 Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi ardından verdiği yeni taahüdleri öğreneceğiz. AB 2020 senesine kadar iklim değişikliğinin geri döndürülmesi ve etkilerinin azaltılması  amacına yönelik programlara 180 milyar avroluk harcamada bulunacaktır. Aynı zamanda en yoksul ve kırılgan ülkelerin çevre programlarını 100 milyar avro ile destekleyecektir.  Programımızda bu ekonomik yatırımın dağıtılacağı faaliyet sektörlerini öğreneceğiz.

Buna ek olarak, doğal afetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla geliştirilmiş   olan INFRARISK projesini tanıyacağız. Doğal afetlerin iklim değişikliğiyle  doğrudan ilişkisi bulunmaktadır ve sadece son 10 yılda doğal afetler Avrupa’da 80.000 kişinin ölümüne yol açmıştır.  Bu etkilerin azaltılması için, uzmanlar tarafından bu fenomenlerin kritik noktalara, ulaşım ve sonuç olarak nüfusa etkilerinin değerlendirildiği bir araç geliştirilmiştir.

“Posidonia oceanica korunması gereken bir su altı ormanı” başlıklı televizyon programı bizleri İspanya’da  STK Oceánidas tarafından geliştirilen ve  çevrenin korunması ve desteklenmesi  amaçlı Avrupa Programı LİFE  tarafından desteklenen bir projeye götürmektedir. Posidonia oceanica Akdeniz’de endemik bir tür olarak, deniz ekosistemlerinin korunmasını sağlayan büyük çayırlar oluşturan bir hazinedir.

 “Posidonia oceanica” projesi deniz derinliklerinin korunması  amacıyla farklı bölgelerde uygulanmaktadır. Bir taraftan, Posidonia türünün eksiksiz bir haritası geliştirilirken, ekosistemin parçasını oluşturan türlerin, hayvan ve bitkilerin kayda alınması ve gelişimin değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda program, insan faaliyetlerine de müdahale etmekte, ve özellikle bu tür için temel tehdit oluşturan, trata ile yasadışı balıkçılığın engellenmesi amacıyla derinliklere unsurlar yerleştirilmesi ve kamuoyunun bu eksosistemlerin korunmasının önemi konusunda hassasiyetinin arttırılması gibi eylemler gerçekleştirmektedir.

Hakkında indagando

EU in Turkey - Approching the EU to citizens through journalists | AB Türkiye'de- Vatandaşlara Gazetecilerle Ulaşan AB | UE en Turquía – Acercar la UE a los ciudadanos a través de los periodistas
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs