Anasayfa » Haber » Görsel ve işitsel iletişim araçları mültecilerin Avrupa’ya entegre olmaları için uygun bir araç olarak kullanılabilir
Refugiados

Görsel ve işitsel iletişim araçları mültecilerin Avrupa’ya entegre olmaları için uygun bir araç olarak kullanılabilir

İndagando TV ve diğer dört Avrupalı örgüt Avrupa Birliği’ne görsel işitsel bir proje sunarak mülteci nüfusunun daha sonuç alıcı bir biçimde entegre olması amacıyla görsel ve işitsel iletişimi bir araç olarak kullanmayı hedeflemiştir.

Bu girişimin hedefi mülteciler ve onları misafir eden yerel ülke nüfusu arasında gerçek anlamda bir bağlantı kurularak, Avrupa vatandaşlarının yabancı ülkede yaşananlar hususunda duyarlılıklarının arttırılması ve aynı zamanda mültecilere yönelik olumsuz önyargıların bertaraf edilmesidir.

Bu proje yola çıkan mültecilere sunulan perspektifin değişmesine yol açacağı gibi, tüm kuruluşları da içermesi itibariyle, duyarlılaştırma ve bilgilendirme  stratejileri geliştirme hususunda deneyim sahibi  medya kuruluşları ve yerel toplum oluşumları arasında ülkelerarası bir işbirliği yaratılmasını hedeflemektedir.

Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen AB-Bilgi projesi çerçevesinde işbirliğinde bulunan Türk yapım şirketi İdeyapım ve İndagando TV ortaklığıyla  gerçekleştirilmektedir. Eğer bu girişim AB finasmanı alırsa, ortaklar çeşitli Avrupa ülkelerinde mülteci nüfusunun entegrasyonu konusunda katkıda bulunacak bir belgesel hazırlayacaklardır.

Aynı zamanda proje farklılıklar ve doğru uygulamalar hususunda deneyim alışverişinde bulunulması amacıyla, Madrid kentinde büyük bir etkinlikle tamamlanması öngörülen, yerel toplum içerisinde değişik kültürel platformlar yaratmak amaçlı etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Aynı zamanda projede yeralan kuruluşlar şunlardır:

  • Association “Progestión”, Madrid, Ispanya
  • Centre of Information and Documentation about Racism, Ecology, Peace and No Violence “Antigone”, Yunanistan
  • Centre of Initiatives Analysis for the Development “Novapolis”, Romania
  • “Young Initiatives for the Human Rights”, Bosna – Hersek.

Hakkında Melania

CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs