Anasayfa » Haber » Infarisk altyapıları inceleyerek daha güvenli bir Avrupa arayışında
Featured Video Play Icon

Infarisk altyapıları inceleyerek daha güvenli bir Avrupa arayışında

Avrupa kıtası çok çeşitli doğal  afet ve tehlikelere karşı korunaklı bir coğrafi bölgedir. Buna rağmen, basit bir sel felaketi zincirleme zararlara yol açarak altyapı ve nüfusu etkileyebilmektedir. Infarisk projesi 2013 yılında, bu tehlikelerin öngörülebilmesi amacıyla başlatılmıştır.

Infarisk projesinin temel hedefi doğal afetlerden korunma amacına yönelik olarak, afetler sırasında ortaya çıkan olağanüstü durumların simülasyonu yoluyla bir çerçeve oluşturulması, kritik öneme sahip altyapı ve birbirine bağlı altyapı ağlarına yönelik olumsuz etkilerin ortaya çıkarılması  ve buna paralel olarak  gelecekte daha güvenli binaların yapımına ulaşmaktır.

Hedeflerinin gerçekleşmesi amacıyla proje faaliyetlerini çeşitli alanlarda geliştirmektedir :

  • Nadir görülen, düşük sıklıkla görülen ve hayati önemdeki altyapılara büyük derecede zarar  verebilecek doğal afetlerin tespit edilmesi.
  • Hayati önem taşıyan altyapıların doğal afetlere olan dayanıklılıklarının test edilmesi amacıyla bir metodoloji geliştirilmesi, pek çok düğüm noktası ve geniş uzantılara sahip doğrusal altyapı sistemlerine yönelik bir çerçeve oluşturulması (yol, otoban ve tren yolları).
  • Altyapı ağlarının birbiriyle olan karşılıklı bağımlılıklarının, doğal afetlerin karşılaştırmalı doğasının, ardarda aşamalı olarak gelişen sonuçlar, zaman ve mekansal açıdan zaafların da gözönünde tutularak tehlikelerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi.
  • Karmaşık altyapı ağları için CIS tabanlı ve web tabanlı stres testi algoritmalarının geliştirilmesi yoluyla uygulamayı kolaylaştırmak.
  • Vaka çalışmalarının simülasyonu ile geliştirilen çerçevenin test edilmesi.
  • Sadece elde edilen sonuçların değil, bilginin yayımı amaçlı stratejiler geliştirilmesi (örneğin endüstri, akademik camia ve basın araçlarına yönelik  eğitim seminerleri)

Olağanüstü durumların simülasyonu amaçlı geliştirilen modelin tamamlanması dışında, Infrarisk projesi tehlikelerin daha uzmanlaşmış bir şekilde idaresi amaçlı bir işbirliği platformu oluşturarak, çeşitli tehlike senaryolarıyla ilgili bilgi ve verilerin paylaşımına olanak sağlayacaktır.

Bu araştırma projesi tren yolu altyapılarında uygulanmaktadır, somut olarak Ten T  ağında kullanılmaktadır (Trans-Avrupa Ulaşım Şebekesi). Grup İrlanda, İsviçre, ispanya, Hollanda, Birleşik Kraliyet, Norveç ve İsveç ülkelerinden 11 kurumu temsilen mühendis, matematikçi, fizikçi ve antropologlardan oluşmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı tarafından araştırma ve teknolojik gelişim amaçlı olarak finanse edilmektedir.

Infrarisk projesi kriz durumlarında yaşanan zararların azaltılması ve tehlikelerden korunma amaçlı uygulanan başka Avrupa programlarıyla (ΡΑΙΝ,  STREST Ε ΝTACT) işbirliği içerisindedir. Bu şekilde aynı alanlarda çabaların tekrarını önlemek ve sonuçların kalitesini artırmak amaçlanmaktadır.

Infrarisk programı gelecek Eylül ayında Madrid  kentinde gerçekleştirilecek bir konferansla tamamlanacaktır.

Hakkında indagando

EU in Turkey - Approching the EU to citizens through journalists | AB Türkiye'de- Vatandaşlara Gazetecilerle Ulaşan AB | UE en Turquía – Acercar la UE a los ciudadanos a través de los periodistas
CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs