Anasayfa » Basın bülteni » Vatandaşlar Avrupa Birliği hakkında ne biliyor?
IMG_4392

Vatandaşlar Avrupa Birliği hakkında ne biliyor?

EuroAid genel çerçevesi içerinde yeralan, AB-Bilgi projesinin ana eylemlerinden biri olarak gerçekleştirilecek bir televizyon programı aracılığıyla, İndagando Tv AB’ nin temel kurumsal yapısını sunmaktadır.

“Avrupa Birliği’ni keşfederken” bir Türk-İspanyol ortak yapımıdır. Yapımın sorumluluğu türk yapım şirketi İdeyapım ve İspanyol Kanalı İndagando TV‘ye aittir. 10 televizyon programından oluşan bu program dizisi, Türk sivil toplum mensuplarına yönelik olarak, AB kurumları hakkında bilgilerinin arttırılması ve AB program ve projelerine katılımlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

İndagando TV sokakta bir araştırma yapmıştır ve buna göre soru yöneltilen kişilerin çoğu AB’nin temel kurumlarını tanımamakta, nerede ve nasıl işlediklerini bilmemekte, üye ve aday devletlerin sayısını bilmemektedir, bu nedenle “ilk programı AB’nin işleyişinin açıklanmasına ayırdık” diyor İndagando TV Müdürü bayan Graziella Almendral.

TV programı AB ile ilgili sayıları içermektedir: Aralarında sınır bulunmayan 28 ülke, 500 milyondan fazla insan devasa bir hükümet çatısı altında, bazı ortak ve farklı kanunlarla ve ortak bir para brimi olan avro ile birlik halindedir.

Avrupa Konseyi Görsel-İşitsel sorumlusu İsabelle Brusselmans, Avrupa Dış Eylem Servisi temsilcisi Maja Kocijancic ve Avrupa Parlamentosu Basın Brimi sorumlusu Marjory van den Broeke yardımıyla üç temel kurumu tanıyacağız, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa parlamentosu.

Ayrıca İndagando TV Avrupa Komisyonu’nun İspanya’ daki yönetimini bırakmadan önce, Francisco Fonseca ile verdiği son söyleşilerden birini gerçekleştirmiştir, söyleşide gözönünde tutulması gereken AB ilkelerini anlatmaktadır, bunlar, örneğin kadın erkek eşitliğini teşvik eden demokratik politik kriterler, ortak para briminin benimsenmesi için ekonomik kriterler , hak ve sorumlulukları da beraberinde getiren, ulaşım, tüketim, ilaç gibi alanlardaki teknik kriterlerdir.

Türkiye Avrupa Birliği üyesi olabilir. Uzun yıllardır politikacılar bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla ilk yakınlaşma meydana gelmiştir. 1987 yılında tam üyelik başvurusu yapan Türkiye, 1999 yılında Helsinki’de “ aday ülke” statüsünü kazanmıştır.

1949 yılında Avrupa Konseyi’ne üye olan ilk ülkelerden biridir ve aynı zamanda 1961 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma (OECD) Teşkilatı kurucu üyelerinden birisi olmuştur.

AB ve Türkiye arasında tekrar resmi adaylık müzakereleri başlatılmalıdır, Avrupa Hukukunun “birlik müktesebatı” olarak bilinen 35 faslı açılmalı, Türkiye bunların gerekliliklerini yerine getirerek tam üyeliğe seçilme hakkı kazanmalıdır.

Şu anda, Türkiye AB “müktesebatını“ kabul etmek için çaba göstermektedir. 1999 yılından bu yana pek çok reform ve değişim süreci AB adaylığı hedefi doğrultusunda devam etmektedir.

Televizyon Programı Türk gazeteci Senhan Bolelli tarafından misafir edilmektedir. “10 bölümlük televizyon programları süresince Türk ve Avrupalı gazetecilere ve vatandaşlara Avrupa Birliği’ni ve onunla ilgili tüm konuları kavrayabilmeleri için yardımcı olmak amacıyla refakat edeceğim“ demektedir.

“Avrupa Birliği’ni keşfederken” Avrupa Birliği”nin temellerine değinecek, sonraki programlarda da finansal araçlar ve Türk vatandaşlar için varolan fırsatlar ele alınacaktır. Eğitim, bilim, çevre, bilişim teknolojileri, yenilik alanlarındaki finansman kaynakları…..

İndagando TV yeniliklere, bilgi toplumu, bilim ve tıp alanlarına yoğunlaşan, internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Canlı yayınlar geniş izleyici kitlesine hitap etmektedir. Bu yayınların hedefi medya, teknoloji, çevre, bilim, tıp, kitle iletişim uzmanlarını, geniş kamuoyu, bilimsel kurumlar, vakıflar ve özel şirketleri tanıtmaktır.

TV programını (Ücretsiz dağıtım)

Daha fazla bilgi için: ab-bilgi@indagando.tv

Hakkında Melania

CFCU
Ide yapim
Civil Society Dialogue
Indagando
Ministry for EU Affairs